Let it Snow
7 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
7 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
20.17 kb
کیفیت:
398×392
نظرات:
3
{total} بازدید:
1
زندگی شاید ، شعر پدرم بود که خواند چای مادر که مرا گرم نمود نان خواهر که به ماهی ها داد زندگی شاید ، آن لبخندی است که دریغش کردیم زندگی ، زمزمهٔ پاک حیات است ، میان دو سکوت زندگی ، خاطرهٔ آمدن و رفتن ماست لحظهٔ آمدن و رفتن ما ، تنهایی است. من دلم می خواهد ، قدر این خاطره را دریابیم...