Let it Snow
8 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
8 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
34.95 kb
کیفیت:
500×495
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
۶۱ ویژه کنید عکس و تصویر فقط وقتی بگویید دوستت دارم ، که دوستش داشته باشید. که بپذیرید باقی زندگیتان را ... فقط وقتی بگویید دوستت دارم ، که دوستش داشته باشید. که بپذیرید باقی زندگیتان را کنارش بگذرانید. به همه نشانش بدهید. دستش را بگیرید و دنیا را بگردید. وقتی که تک تک سلول های جسمتان فریاد بزند. که چشمانتان ، لبریز از عشق باشد. که حاضر باشید جان را فدایش کنید. فقط وقتی بگویید دوستت دارم که آماده باشید و نه تنها. که بالغ و متفکر و بزرگ شده باشید. همین دو کلمه ساده، خروارها تعهد و مسئولیت دارد. فقط وقتی بگویید دوستت دارم که معنایش را بدانید. معنای خودتان و معنای زندگیتان. و فقط به کسی بگویید دوستت دارم که بودن کنارش، با ارزش تر از تنها بودن باشد. وگرنه این دوستت دارم، بوی تلخ تنهایی و جدایی میدهد. تنهایی را ارزان نفروشید. به لبخندی، به نگاهی، به حرفی.