Let it Snow
8 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
8 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
44.52 kb
کیفیت:
500×495
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
پر میکشم از خودم تا به چشمهای زیبای تو برسم , پر میکشم از بغض هایم تا خنده هایت که میدانم خنده هایت درمان بغض هایم میشود , پر میکشم و پر میکشم تا به پرواز در آیم و عاشق روی زیبای تو بشوم و تو را از دور نگاه میکنم و در دلم هزاران بار میگویم چقدر خوب است که تو هستی در کنارم چقدر خوب است که عاشق چشمهای زیبای تو شده ام , حتی به این فکر هم نمیتوانی باشی که من مانند دیوانه ها بی آنکه تو ببینی پشت این آدمها پنهان میشوم تا تو را یک دل سیر تماشا کنم و از وجودت از عشقت لذت میبرم , اما ای معشوقه ام اینبار میخواهم برای تو نامه ایی بنویسم و در آن نامه از چشمهای زیبایت بگویم تا ببینم تو هم میتوانی در مقابل چشمهایت مقاومت کنی و عاشق چشمهایت نشوی؟؟ میخواهم در این نامه از کلافگی هایت بنویسم و میدانم که نمیدانی چقدر خواستنی میشوی وقتی که حواست به کلافگی هایت است و به یک باره در آغوش گرفتنت که وای چه لذتی دارد , اینبار پر میکشم از خودم تا به چشمهای زیبایت برسم
Hamishe bahar
عااااالی