Let it Snow
9 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
9 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
27.44 kb
کیفیت:
567×446
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
طوری نگاه کن که انگار برای نخستین بار شخص یا شيئی را می بینی. اغلب ما اشیاء آشنا، دوستان و یا خانواده خود را نمی بینیم. می گویند زیر این آسمان چیز جدیدی وجود ندارد اما واقعیت جز این است، زیر این آسمان کهنه ای وجود ندارد. تنها چشم های ما هستند که کهنه می شوند. به دیدن اشیاء عادت می کنند. به همین دلیل است که چیزی نو نیست. برای بچه ها همه چیز نو است. به همین دلیل است که از همه چیز به هیجان می آیند. به همه چیز طوری نگاه کنید که انگار برای نخستین بار است که آن را می بینید، اینگونه طراوت را به دیدگان خود راه می دهید. چشمان تان از گناه پاک می شوند. چشمان بی گناهتان توانایی دیدن پیدا می کنند. آن چشمان بی گناه به دنیای درون شما راه می یابند.