میثم
October 28, 2017 in میثم's Timeline Photos
1 view

With

File Size

8.1 Kb

Dimension

276 x 183

Description

دلــتــنــگــی . . . ؟ حــاضــر √
غــــم . . . ؟ حــاضــر √
درد . . . ؟ حــاضــر √
تنهایی . . . ؟ حــاضــر √
عــشــق . . . ؟غایب
بلنـــــــــدتر میخوانـــــــــم ، عشــــــــــق . . . ؟ غایب
باز هــــ...View More
رویا(ناظرارشد)
😔😔😔
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
هییییییییییییییی
مهدیسا
نیاد که بهتره