10 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
10 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
28.26 kb
کیفیت:
429×644
نظرات:
24
{total} بازدید:
2
کووفت جوونت
sirvan.kh
زیاده خب بیا نصفشو کوفت کن حسرتشو میخوری بعدا خخخخخخخخ
| miss nsm |
نع نیخااام .. اینا رو تووش سم ریختییی میخام منو بوکوووشی... ب توام میگن رفیق واقعن ک خخخخ
sirvan.kh
خودت توش سم ریختی میخوای منو بکشی حاظر نیستی کوفت کنی فرار میکنی خخخخخخخخخخ
| miss nsm |
نع باوو من برات زهر ریختم بخور ببینم زهراش اصله یا بم انداختن خخخ کلی پول دادم خخخ
sirvan.kh
ممنونم زحمت کشیدی ببر خودت کوفت کنی بهتره مطمئن میشی اصله خخخخخخخ
| miss nsm |
ن دیگ ب نیت تو خوردیم خوب نی خودم بخورم خخخ بوخور نوش جونت شع .. فقد اون دنیا تو جهنم ی جا کولر دار برا منم جا بگیر ک بعد میام پیشت خخخخ
sirvan.kh
چشم حتما جا برات نگه میدارم زیبا جا دار مطمئن فقط زود بیا که دلم تنگ میشه بدون تو سخت میگذره خخخخخخخ
| miss nsm |
عع؟؟از اولم میدونستم ب من چش داری .. بلاکی خخخخخخخ
sirvan.kh
نه به خودا اشتباه فهمیدی من چشامو بستم خخخخخخخخ