میثم
October 28, 2017
2 views

With

File Size

20.73 Kb

Dimension

480 x 473

Description

با احترام
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
بازم دلگیل باشه خوبه همش درحال مغشولی باشه
reyhan(ناظرارشد)
حمیده تو درس نداری برو درست بخون خو
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
هااااااااااااااااااااااااااااا ااااااا بلوک چطوری ناظررررررررررررررررررررررررررر ررر
reyhan(ناظرارشد)
ای بدک نیستم
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
خوفه بدک نیستی
reyhan(ناظرارشد)
خخخخ
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
بااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااشه خخخخخخخخخخخخخخخ
havaye abri
اخه باید دلیلی داشته باشه همینجوری نمیشه که مشغول باشه
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
من دلیل مودم بهت بلو مشغول باشه باهاش بااااااااااااااااااااشه حسین
havaye abri
باشه بدین اگه بشه مشغولش میکنم