7 آذر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
7 آذر, 1396
سایز فایل:
145.9 kb
کیفیت:
1200×500
بازدید ها:
1
The way of life -
Reading and writing.
The way of poetry -
Love and truth.
Life and poetry -
Both with me
For better living
All time.
Poets of the world,
Please unite.
Let us tell,
We and not I.
For happiness
For peace.
Gajanan Mishra