رضا
October 28, 2017
3 views

With

File Size

33.65 Kb

Dimension

399 x 720
,  and 5 others likes this.
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
لضا ادلدس صندلی رو بده بلین باهاش بچلخیم خخخخخخخخخخخخ
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
جمااااااااااال بویا بلات لالایی بخونم پسمل خوب بخوابی خوب نیس تا این موخع بیدال بمونی
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
نری روی صندلی سخنرانی نی جمیده
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
قول نمودوم جمال یهو دیدی لفتم
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
اگر لفتی از مهر ومحبت بگی تا همه باهم مهرلونون شوند
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
اینم بوهت قول نمودوم
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
رفلتی جوک بگو خند دار باشی شه
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
بااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااشه
محیــا( ناظر)
مخزن جکتاو میدزدم رضا هههههه
رضا
البته قابل نداره ولی مخصوص یه نفره