Let it Snow
12 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
12 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
69.64 kb
کیفیت:
400×400
نظرات:
5
{total} بازدید:
1
هیچ آدمی یک شبهـ تغییر نمی‌کند؛ آدمی کهـ یک‌روز بی‌خبر ناگهان چمدان ور می‌دارد و می‌رود شک نکنید خیلی قبل‌تر از آن رفتهـ ‌است... آدمی کهـ یک‌روز فریاد می‌زند کهـ "خستهـ‌ام" شک نکنید کهـ مدت‌ها قبل از آن منتظرِ شنیدنِ یک خستهـ نباشیدِ سادهـ بودهـ‌ است... آدمی کهـ ناغافل می‌زند زیر گریهـ مطمئن باشید کهـ از مدت‌ها قبل یک بغضِ سنگین را با خود بهـ این‌طرف و آن‌طرف می‌بردهـ... آدمی کهـ با تمام وجود می‌آید و می‌گوید دوستت دارم... قبل از گفتنِ این جملهـ شب‌های زیادی را نخوابیدهـ و رویابافی کردهـ است...!!!!!
علی
لایکککک
جمال فرهنگ(را
زیبا لایکککککککککککک
علی