22 بهمن, 1397 از
در این تصویر:
اضافه شد:
22 بهمن, 1397
سایز فایل:
33.42 kb
کیفیت:
500×374
نظرات:
3
بازدید ها:
1
ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ
من بی دل آمدم که تو دلدار من شوی
غمدیده آمدم که تو غمخوار من شوی
شادم که در حریم تو افتاده بار من
آیا شود ز لطف، خریدار من شوی
خود را ز راه دور کشاندم به کوی تو
دلخسته آمدم که مددکارِ من شوی
هر طور راحتی، بزن؛ اما نمی روم
این بار آمدم که فقط یار من شوی
عمرم به باد رفته به داد دلم برس
من آمدم که مونس من، یار من شوی
آقایی ام همیشه ز سُلطانیِ شماست
یک عمر نوکرم که تو سالار من شوی
خوانم میان صحن تو تا روضه ی حسین
گویا که از وفا تو گرفتار من شوی
پیچیده باز در حرم تو صدای من
دست شماست روزی کرب و بلای من
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این
reyhan(ناظر ارشد)
ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ
ققنوس(راهنمایی سایت)
ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ
سید مهدی
ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ