22 بهمن, 1397 از
در این تصویر:
اضافه شد:
22 بهمن, 1397
سایز فایل:
36.95 kb
کیفیت:
500×281
نظرات:
4
بازدید ها:
1
ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ
💫به چه مشغول کنم دیده و دل را که مدام
دل تو رامی طلبد ، دیده تو را می جوید !
5 Liked
,  و 3 بقیه خوششان آماده از این
ققنوس(راهنمایی سایت)
ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ
reyhan(ناظر ارشد)
ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
💫 ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ
سید مهدی
ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ