22 بهمن, 1397 از
در این تصویر:
اضافه شد:
22 بهمن, 1397
سایز فایل:
27.44 kb
کیفیت:
500×281
نظرات:
4
بازدید ها:
1
ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ
💫ما را کرمش داد ز هر غصه نجات
بر معرفت و مرام سلطان صلوات
6 Liked
,  و 4 بقیه خوششان آماده از این
reyhan(ناظر ارشد)
ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
💫 ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ
ققنوس(راهنمایی سایت)
ألسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ
سید مهدی
سلام اقا