15 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
15 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
76.31 kb
کیفیت:
500×750
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
ﺳﻪ اﺻﻞ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭﻗﺘﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ "ﻗﻮﻝ" ﻧﺪﻫﻴﺪ ﻭﻗﺘﻲ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ "ﺟﻮاﺏ" ﻧﺪﻫﻴد ﻭﻗﺘﻲ ﻧﺎﺭاﺣﺖ ﻫﺴﺘﻴﺪﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ "ﺗﺼﻤﻴﻢ "ﻧﮕﻴرید
علی
roza-rezvani
عالیه لایک