15 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
15 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
75.47 kb
کیفیت:
500×750
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
یک فکرمثبت درروز میتواندکل روزتان راتغییردهد و خالق این فکر مثبت توهستی ونه هیچ کس دیگر منتظر نباش کسی بیاید وفکرمثبت را درجعبه ذهن توبگذارد زیبافکرکنیدتاروزتان بهترین شود