مسیح بهمنی
October 29, 2017
1 view

With

File Size

401.64 Kb

Dimension

1280 x 1066

Description

اینَ بقیة الله✋️
😔حیف از این آقا ڪہ بی یاور میان ما رهاست
💔بر دلش هر دم هجوم غصہ ها و اشڪهاست
😔خوش بہ حال آنڪہ با اخلاص گردد نوڪرش
💔بر لبش گوید دمادم حضرت مهدی ڪجاست..⁉️...View More
علی
ادرکنی اقا