15 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
15 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
19.73 kb
کیفیت:
500×500
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
چنگ در موهایت انداختم ... انگشتانم به دور موهایت قفل شد ... سخت شد ... گیر شد ... منت موهایت را میکشید ... آزاد شدن از موهایت مرگ انگشتانم بود ... فرهای شیرینت انگشتانم را فرهاد کرد عاشق کرد انگشتانم قفل تر شد ... سخت تر شد ... لیلی شد موج موهایت رگهایم را موج داد ... فر داد ... بوی موهایت به تمام من راه یافت ... بوی شیرینت وجودم را فرهاد کرد ... عاشق کرد ... چرخیدی ... موهایت از من دور شد ... دستانم شل شد سرد شد رگهایم بسته شد قلبم مجنون شد ایستاد ... تو دور شدی ... من مُردم!