Let it Snow
16 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
16 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
72.78 kb
کیفیت:
400×300
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
⇚ٺرجیح میـــבم⇛ ⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩ ♥ٺخس♥ باشـــم ♛مغــرور♛ باشـــم ♨سنگــבل♨باشــم از چشــہ همــہ بیوفتـــم⇣⇣⇣ ڪسی בوسـ❥ـم نــבاشتــہ باشــہ✘✘ ◀ همــہ بهـــم بگــڹ بــے احســاس ▶ ⁉ امــــــّــــا ⁉ ✘آویــزوڹ نباشــم ✘ هـــــــــــــــــــــــــــهみ "