Let it Snow
16 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
16 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
86.81 kb
کیفیت:
1024×1150
{total} بازدید:
1
عمری من بد نبا ل دل دیوا نه دوید م ا خرش من یه ارزوی این د ل نرسیدم همیشه غم دل خوردم رو زخوش ندیدم توگلستان بودی من زبوستانت گلی نچیدم عاشقان همه درکنار دلبر من دلبری ندیدم زبی و فایی تو دلبر من به کام د ل نرسیدم چه گویم ازاین دل عاشق که چه من کشیدم عاقبت زجام ناکامی عشق من جرعه ای نوشیدم