Let it Snow
16 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
16 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
52 kb
کیفیت:
500×500
نظرات:
1
{total} بازدید:
2
بزن نی زن که درمانم نی توست بزن غمگین روانم در پی توست خداوندا چه شد آن ایل تاراز چه شد مردان چوقایی و چوباز کجایند آن زنان شیر ایلم زنان سبز قامت چون چویلم بزن نی زن که زخمم تازه گردد صدایم ساز پر آوازه گردد زنم دادی که منگشت اشک ریزد چو آبی کز سر یک مشک ریزد تو ای زرده تو ای کارون و منگشت تو ای کوه و بیابان، صخره و دشت زبانم شعر و شعر از درد جاریست گمانم در دلم این زخم کاریست خوشا آن معرفت های قدیمی خوشا آن لفت و گفت های صمیمی عجب لطف و صفایی بینمان بود عجب مهر و وفایی بینمان بود بزن نی زن به یاد ایل نی را بنوش می نوش به یادش جام می را یکی نازد که مال افزون دارد کلان شهر و ده و کارون دارد یکی از غرشش بر ناس نازد یکی چون قرص و پابرجاست نازد یکی نازد که راهش پایداریست کیان نازد که ایلش بختیاریست بنازم ناز ایلم را که ناز است همه لطف خدا بر ایل باز است بزن نی زن که ایلم ناز دارد سرم شور صدای ساز دارد