رویا

متولد 21 خرداد, 1367 زن

18 دی, 1396 از
ﻣﯿﮕﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﺐ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺧﻮﻧﻪ ﺭﺩ ﺑﺸﻪ ﺍﻭﻝ ﺁﺏ ﺭﻭ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ ﭼﺮﺍ؟ ﭼﻮﻥ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺗﻮ ﺁﺏ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﭘﺎﺷﻮ ﺭﻭ ﺍﻭﻥ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ! ﭼﻮﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ ﺗﻮ ﺁﺏه ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﺁﺩﻣﺎ: ﺭﻭ ﺩﻝ ﯼ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﺭﻭ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﺭﻭ ﺍﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﻤﻮﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﭘﺎ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﯿﻢ عین خیالمونم نیس . ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

17 دی, 1396 از
پندهای 22گانه زرتشت که 3700 سال پیش آن را به ما آموخته و به یادگار گذاشته 1. آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نیامده است رنج و اندوه مبر 2. پیش از پاسخ دادن بیاندیش 3. هیچکس را تمسخر مکن 4. نه به راست و نه به دروغ هرگز قسم مخور 5. خود برای خود، همسر برگزین 6. به ضرر کردن کسی خوشنود مشو 7. تا جایی که می توانی، از مال خود داد و دهش نما 8. کسی را فریب مده تا دردمند نشوی 9. از هرکس و هرچیز مطمئن مباش 10. فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی 11. بیگناه باش تا بیم نداشته باشی 12. سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی 13. با مردم یگانه باش تا سرآمد و مشهور شوی 14. راستگو باش تا پایدار باشی 15. فروتن باش تا دوست بسیار داشته باشی 16. دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی 17. نیک باش تا زندگانی به نیکی گذرانی 18. هرگز ترشرو و بدخو مباش 19. مطابق وجدان خود رفتار کن که کامروا شوی 20. جوانمرد باش تا آسمانی باشی 21. روان خود را به خشم و کینه آلوده مساز 22. دردین و مذهب افراط نکن تا پاک و راست گردی افراط نکنید تو هیچ چیزی.عصبی میشن مردم

17 دی, 1396 از
ببخشيد، یک سكه دوزاری داريد؟ میخواهم به گذشته ها, زنگ بزنم! به آن روزهاي دور... به دل های بزرگ، به محل كار پدرم، به جوانی مادرم، به کوچه هاى كودكى، به هم بازيهاى بچگى. میخواهم زنگ بزنم به دوچرخۀ خسته ام، به مسیر مدرسه ام که خنده های مرا فراموش کرده، به نیمکت های پر از یادگاری، به زنگ هاى تفريح مدرسه، به زمستانی که با زمین قهر نبود، به بخارى نفتى که همۀ ما رابا عشق دور هم جمع میکرد، میدانم آن خاطره ها کوچ کرده اند... می دانم ... آري ميدانم كه تو هم ، دنبال سكه ميگردى !! افسوس...هیچ سکه ای در هیچ گوشی تلفنی ، دیگر ما را به آن روزها وصل نخواهد کرد... حيف ... صد افسوس که دوزاری مان بموقع نیفتاد !

15 دی, 1396 از
1. آنها معمولا وقتشان را با ابراز تاسف به حال خود تلف نمی کنند. (این افراد معمولا نمی نشینند تا بخاطر شرایط نامساعد و یا نحوه برخورد دیگران با خود احساس تاسف كنند.) 2. آنها اختیار قدرت خود را از کف نمی دهند. (آنها اجازه نمی دهند که دیگران کنترلشان کنند و نمی گذارند تحت سلطه دیگران باشند. ) 3. آنها از انعطاف پذیربودن خجالت نمی کشند. 4. آنها انرژی خود را روی مسائلی که خارج از کنترلشان باشد هدر نمی دهند. (آنها می دانند که بعضی وقتها تنها چیز قابل کنترل ، نگرش خود آنهاست.) 5. آنها نیازی نمی بینند که همیشه موافق دیگران باشند. این افراد قدرتمند می دانند که نیازی نیست همواره پذیرای رای دیگران باشند. 6. آنها از خطرات پیش بینی شده نمی ترسند. 7. آنها به گذشته نمی چسبند. (آنها حسرت گذشته را نمی خورند و آرزو نمی کنند که ای کاش اوضاع فرق می کرد.) 8. آنها معمولا یک اشتباه را بارها و بارها تکرار نمی کنند. (با استفاده از تجربه حاصل از اشتباه در آینده تصمیمات بهتری می گیرند.) 9. آنها از موفقیت دیگران بیزار نیستند. (آنها حسود نیستند و یا با دیدن موفقیت دیگران احساس باخت نمی کنند.) 10. آنها با دیدن اولین شکست دست از تلاش نمی کشند. #دکتر_محتشمی

10 دی, 1396 از
۱-قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنید..قرار است آن را شروع کنید تا در آن کار عالی شوید... ۲-اعتماد ساختنش سالها طول میکشد ، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد... ۳- ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛شمع های افتاده خاموش می شوند.. ۴- دوست بدار کسی را که دوستت دارد حتی اگر غلام درگاهت باشد؛دوست مدار کسی را که دوستت ندارد حتی اگر سلطان قلبت باشد...  ۵- هیچ کدام از ما با "ای کاش”، به جایی نرسیده‌ایم...  ۶- "زمان” وفاداریه آدما رو ثابت میکنه نه "زبان” ... ۷- همیشه یادمون باشه که نگفته هارو میتونیم بگیم اما گفته هارو نمیتونیم پس بگیریم … ۸- خودبینی، دیدن خود نیست،خودبینی، ندیدن دیگران است...  ۹- هیچ آرایشی شخصیت زشت را نمی پوشاند ! ۱۰- آدمـها را به انــدازه لــیاقــت آنها دوست بدار و به انــدازه ظــرفــیت آنها ابراز بدار

7 آبان, 1396 از
. هر روز این 40 نکته را به کار بگیر 😊 سلامتی: 1- آب فراوان بنوش. 2- مثل یک پادشاه صبحانه، مثل یک شاهزاده ناهار و مثل یک گدا شام بخور. 3- بیشتر از سبزیجات استفاده کن. 4- بااین 3 تا E زندگی کن: Energy (انرژی) Enthusiasm (شور و اشتیاق) Empathy (دلسوزی و همدلی) 5- از ورزش کمک بگیر. 6- بیشتر بازی کن. 7- بیشتر از سال گذشته کتاب بخوان؛ 8- روزانه 10 دقیقه سکوت کن و به تفکر بپرداز. 9- 7 ساعت بخواب. 10- هر روز 10 تا 30 دقیقه پیاده‌روی کن و در حین پیاده‌روی، لبخند بزن. شخصیت: 11- زندگی خود را با هیچ کسی مقایسه نکن: تو نمی‌دانی که بین آنها چه می‌گذرد. 12- افکار منفی نداشته باش، در عوض انرژی خود را صرف امور مثبت کن. 13- بیش از حد توان خود کاری انجام نده. 14- خیلی خود را جدی نگیر. 15- انرژی خود را صرف فضولی در امور دیگران نکن. 16- وقتی بیدار هستی بیشتر خیال‌پردازی کن. 17- حسادت یعنی اتلاف وقت، تو هر چه را که باید داشته باشی، داری. 18- گذشته را فراموش کن. اشتباهات گذشته شریک زندگی خود را به یادش نیار. این کار آرامش زمان حال تو را از بین می‌برد. 19- زندگی کوتاه‌تر از این است که از دیگران متنفر باشی. نسبت به دیگران تنفر نداشته باش. 20- با گذشته خود رفیق باش تا زمان حال خود را خراب نکنی. 21- هیچ کس مسئول خوشحال کردن تو نیست، مگر خود تو. 22- بدان که زندگی مدرسه‌ای است که باید در آن چیزهایی بیاموزی. مشکلات قسمتی از برنامه درسی هستند و به مانند کلاس جبر می‌باشند. 23- بیشتر بخند و لبخند بزن. 24- مجبور نیستی که در هر بحثی برنده شوی. زمانی هم مخالفت وجود دارد. جامعه: 25- گهگاهی به خانواده و اقوام خود زنگ بزن. 26- هر روز یک چیز خوب به دیگران ببخش. 27- خطای هر کسی را به خاطر هر چیزی ببخش. 28- زمانی را با افراد بالای 70 سال و زیر 6 سال بگذران. 29- سعی کن حداقل هر روز به 3 نفر لبخند بزنی. 30- اینکه دیگران راجع به تو چه فکری می‌کنند، به تو مربوط نیست. 31- زمان بیماری، شغل تو به کمک تو نمی‌آید بلکه دوستان تو به تو مدد می‌رسانند، پس با آنها در ارتباط باش. زندگی: 32- کارهای مثبت انجام بده. 33- از هر چیز غیر مفید، زشت یا ناخوشی دوری بجوی. 34- عشق درمان‌گر هر چیزی است. 35- هر موقعیتی چه خوب یا بد، گذرا است. 36- مهم نیست که چه احساسی داری، باید به پا خیزی، لباس خود را به تن کرده و در جامعه حضور پیدا کنی. 37- مطمئن باش که بهترین هم می‌آید. 38- همین که صبح از خواب بیدار می‌شوی، باید از خدای خود شاكر باشي. 39- بخش عمده درون تو شاد است، بنابراین خوشحال باش. آخرین اما نه کم‌اهمیت‌ترین 40- کمک کن تا پیامهای مثبت همیشه در جهان جاری باشد و بازتاب آنرا در دنيايت ببینی. #فروید