متولد 27 مرداد, 1300 · مرد
علی
علی
پروفایل خصوصی هست.