مریم(مدیر کل)

متولد شهریور 16 زن

5 آبان, 1396 از
هیچگاه سعی نکنید فرد بیهوش را بلند کرده یا با پاشیدن آب روی صورتش او را هوشیار کنید❗ ️ 👈 پاهایش را بالا برده، دکمه های لباس تنگ او را باز کنید و اجازه ندهید بلافاصله بعد از هوشیار شدن بایستد

5 آبان, 1396 از
💠 هر بار کیسه زباله را عوض می کنید در انتهای آن جوش شیرین بریزید تا بوی بد نگیرد. 💠 جوش شیرین یکی از موثر ترین مواد طبیعی برای از بین بردن بوی نامطبوع است.