7 ساعت پیش از
💖همه‌ به یک ماه می نگرند ... تو امّا تنها ماه منی که دست هیچ نگاهی به تو نمی رسد ....💖 💖همه‌ به یک ماه می نگرند ... تو امّا تنها ماه منی که دست هیچ نگاهی به تو نمی رسد ....💖

17 خرداد, 1397 از
می گفتند تنها چیزی که همه ی درد ها را دوا میکند عشق است.. پیدا بود که هنوز مبتلا نشده بودند رومن گاری

16 خرداد, 1397 از
روزی زنی روستائی که هرگز حرف دلنشینی از همسرش نشنیده بود، بیمار شد. شوهر او که راننده موتور سیکلت بود و از موتورش برای‌ حمل و نقل کالا در شهر استفاده می‌کرد برای اولین بار همسرش را سوار موتورسیکلت خود کرد. زن با احتیاط سوار موتور شد و از دست پاچگی و خجالت نمی دانست دست هایش را کجا بگذارد که ناگهان شوهرش گفت: «مرا بغل کن.» زن پرسید: «چه کار کنم؟» و وقتی متوجه حرف شوهرش شد ناگهان صورتش سرخ شد. با خجالت کمر شوهرش را بغل کرد و کم کم اشک صورتش را خیس نمود. به نیمه راه رسیده بودند که زن از شوهرش خواست به خانه برگردند. شوهرش با تعجب پرسید: «چرا؟ تقریبا به بیمارستان رسیده ایم.» زن جواب داد: «دیگر لازم نیست، بهتر شدم. سرم درد نمی کند.» شوهر همسرش را به خانه رساند ولی هرگز متوجه نخواهد شد که گفتن همان جمله ی ساده ی «مرا بغل کن» چقدر احساس خوشبختی را در قلب همسرش باعث شده که در همین مسیر کوتاه، سردردش را خوب کرده است. عشق چنان عظیم است که در تصور نمی گنجد. فاصله ابراز عشق دور نیست. فقط از قلب تا زبان است و کافی است که حرف های دلتان را بیان کنید.

12 خرداد, 1397 از
آدمهایی هستند که خوبند ، خوب بودن به خوردشان رفته ، آمده اند که مهر بیاورند ، نه جنسیتشان مهم است نه عقایدشان نه سنشان ، مهم این است که با دلشان راحتند، صاف و روراست می آیند تو زندگیت یک توقف می کنند به پهنای یک عمرت ، و می روند ؛ و سالها هم که نبینی شان باز یکجوری انگار با تو مانده اند... آدم‌هایی هستند که: رفتنشان ... نبودنشان ... دنیا را تنگ‌تر می‌کند، تنگ‌تر از اینی که هست...

12 خرداد, 1397 از
برای حضرت مادر خدا را در نگاهِ زنی به جا آوردم که خیر ندیدۀ عشق بود... اما دست نمی شست از ذات ِ عشقی که در دلش ریشه دوانده بود... همان مادری که چشم عشقش همیشه پر آب بود اما عشق را به کــــودکش هدیه می داد تا آبروی خدا نریزد پیش ِ چشم دنیایی که دل سپردۀ هوس است... خدا را با زنی شناختم که گرچه آه در بساطِ دل نداشت، اما بدهکار نبود به دنیا، به زندگی، به خویش، عشقی را که از خودش دریغ گشته بود...! مادر.......

9 خرداد, 1397 از
چه کرده برق لبت با دلم !نمیدانم همیشه کشته ی یک اتصال کوتاهم...!

1 خرداد, 1397 از
خوشبختی یعنی من و تو من تو.بوسه های یهودیی من و تو.قربون صدقه رفتنا من و تو.حسودی کردنا من و تو.دیوونگی من و تو.بغل من و تو.بازی من...........................

31 اردیبهشت, 1397 از
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ ❤مدتی شد که در آزارم و می دانی تو ❤به کمند تو گرفتارم و می دانی تو از عشق تو بیمارم و می دانی تو داغ عشق تو به جان دارم و می دانی تو ❤خون دل ز مژه می بارم و می دانی تو ❤از برای تو چنین زارم و می دانی تو ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤