مریم
بهمن 4, 2017
42 views 7 plays
1
اگر در بینش ها اختلاف باشد در … اختلاف پیش می آید .
مجتبی رستمی
صمن اینکه گزینه الف درست هست
خرداد 23, 2018
🌼 raha 🌼
رو اهداف تاثیر میزاره پس گزینه ب هدف ها
تیر 13, 2019
✬نازگــل✬
تمام موارد میتونه باشه ولی بیشترین تاثیر به نظر من رو هدفهاست
تیر 16, 2019