13 آبان, 1396 از
- راه درست در زندگی کدام است ؟
1. - راه درست در زندگی کدام است ؟
7 Liked
,  و 5 بقیه خوششان آماده از این
علی
راه انبیا الهی
Mohammad Fatemi Nejad
گزینه هاش کمه...!!! بنظر من هرکدومش به جای خودش...یعنی هرچه پیش آید خوش آید...!!!
محیــا (ناظـر)
به نظر من راه بعضی از انبیا درست نبوده. در کل راه درست زندگی اصول انسانی رو رعایت کردن هست
فرشید
راه راست به نظر من راهی است که راست باشه