سعید - مرد - تهران - تهران » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
سعید
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
سعید
در طی بعضی طوفان های زندگی
کم کم " یاد می گیری" که نباید
توقعی داشته باشی مگر
از خودت...
متوجه می شوی بعضی ها را
"هر چن...
reyhane
لایک
 • 10 ساعت پیش
 • ·
 • لایک  
♚ᖇᕮᘔᗩ♚(ناظ
عالی
 • 5 ساعت پیش
 • ·
 • لایک  
سعید
شادی را " تقسیم "
خوبی را " تفهیم "
و عشق را " تقدیم " کن
برای زنده ماندن
"دو خورشید لازم است"
"یکی در آسمان
و یکی در قلب"
reyhane
لایک
 • 10 ساعت پیش
 • ·
 • لایک  
♚ᖇᕮᘔᗩ♚(ناظ
عالی
 • 5 ساعت پیش
 • ·
 • لایک  
سعید
زیادی‌ که ‌خوب‌باشی ‌دیده ‌نمیشوی؛ مثل‌ شیشه‌ای ‌تمیز‌ که‌ منظره‌ی بیرونش‌دیده می شود نه خودش!
و چه خوب ...
NASIM
♥♕☯لایک☭☠☃
 • 11 ساعت پیش
 • ·
 • لایک  
♚ᖇᕮᘔᗩ♚(ناظ
عالی
 • 11 ساعت پیش
 • ·
 • لایک  
نمایش 3 پست بیشتر از سعید
سعید
این روزها …
دروغ گفتن را خوب یاد گرفته ام
حال من خوب است
خوب خوب
فقط زیاد تا قسمتی هوای دلم طوفانی
همراه با غبارها...
NASIM
♥♕☯لایک☭☠☃
 • 11 ساعت پیش
 • ·
 • لایک  
♚ᖇᕮᘔᗩ♚(ناظ
عالی
 • 5 ساعت پیش
 • ·
 • لایک  
سعید
هــر کی عــاشق میشه
میگه
می میرم برات
چــــــــــرا
یکــــی نمی گه
می مونم برات
NASIM
♥♕☯لایک☭☠☃
 • 11 ساعت پیش
 • ·
 • لایک  
♚ᖇᕮᘔᗩ♚(ناظ
عالی
 • 5 ساعت پیش
 • ·
 • لایک  
سعید
حقارت واژه ها را وقتی دیدم
که نتونستن مهربونیت رو توصیف کنند…
به اندازه تمام خوبی های دنیا دوستت دارم
♚ᖇᕮᘔᗩ♚(ناظ
عالی
 • 5 ساعت پیش
 • ·
 • لایک  
سعید
دلم کمی خیابان می خواهد ...
.
کمی پا برای قدم زدن ..
.
کمی دست برای گرفتن ...

کمی........ همین ...^
ĦѦღi∂ɛн (مدیر
˒՚عՙ˓˒՚اՙ˓˒՚لՙ˓˒՚یՙ˓ ˒՚بՙ˓˒՚وՙ˓˒՚دՙ˓
 • 12 ساعت پیش
 • ·
 • لایک  
♚ᖇᕮᘔᗩ♚(ناظ
عالی
 • 5 ساعت پیش
 • ·
 • لایک  
ادامه ...

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی