💕bano-iran💕[ناظر سایت]
از on 6 خرداد, 1399
16 views

💕roza-rezvani💕
دوستت دارم
به زیبایی شکوفه ای
به لطافت باران
فصلهارا با تو قدم میزنم
به بهار میرسم
کنارش میمانم
باتو پرواز را میاموزم
مرا به اغوشت ببر
به پهنای ابرها
به شاخه درختان بهار
امید را به من بده
بی قرارتم تنها قرار من
💕bano-irani💕