آرین شایگان
از on 20 خرداد, 1397
11 views
یا چشم بپوش
از من و از خویش برانم
یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم
فاضل نظری