آرین شایگان
از on شهریور 10, 2018
3 views
شب نیست که در فراق رویت
زاری به فلک نمی‌رسانم
آخر نه من و تو دوست بودیم
عهد تو شکست و من همانم.
"سعدی"