آرین شایگان
از on 28 خرداد, 1397
14 views
مگر عشق چیست‌؟
جز لحظه‌ای شجاعت
در بیشه‌ای خلوت
و هرم یک بوسه ناگهانی
عشق همین
چیزهای کوچکی است
که همه از آن می‌ترسند