28 خرداد, 1397 از
تو
هر بار که می‌روی
من دوباره عاشقت می‌شوم
نمی‌دانم
چرا باور نمی‌کنم که
رفتن، رفتن است
نه آمدن