20 تیر, 1397 از
با من قدم بزن
من هوای تورو نفس میکشم
دست بیار به سمتم از کل دنیا دست میکشم
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر خوششان آماده از این
یرمیا کیان🍎
لایک*
💕bano-iran💕
سپاسگذارم آقان زده باشی