💕bano-iran💕
از on مهر 24, 2018
7 views
بـا "تـو" بـودن را "تـصـویـر" کـردم...!!! "بـی تـو" بـودن را "تـجـربـه"...!!! ایـن بـود "سـهـم" "مـن" از "رویـا" تـا "واقـعـیـت"..