💕bano-iran💕
از on آبان 11, 2018
9 views
آشوبگر شعرهای منی! به یغما می برم تو را تا شورشی به راه بیندازند چشم هایت تا باران بزند و پیراهنم خیس شود از یادگاری خاطراتت ...