ابوالقاسم کریمی
از on 14 آبان, 1397
35 views
خزان با باور گل آشنا نیست «غم من قابل فهم شما نیست» در این کینه سرای دشمن آباد جدا از حال مَردم جز خدا نیست ------------------------------------------ ابوالقاسم کریمی فرزندزمین
پست شده در: Business
فاطمیون {مدیرارشدسایت}
๑۩عالیه دوست من ۩๑
19 آبان, 1397
ققنوس(ناظر ارشد سایت)
🍃✨🌸✨🍃✨🌸✨🍃 ❄️❄️❄️❄️❄️
15 دی, 1397