آےSムԋ£ℓسـودا
از on 21 دی, 1397
36 views
‌ سخن عاشقانه گفتن دليل عشق نيست عاشق كم است و سخن عاشقانه فراوان عشق عادت نيست ، عادت همه چيز را ويران مي كند از جمله عظمت دوست داشتن را از شباهت به تكرار مي رسيم ، از تكرار به عادت از عادت به بيهودگي از بيهودگي به خستگي و نفرت ‌ چنانت دوست می‌دارم که وصلم دل نمی‌خواهد کمال دوستی باشد مراد از دوست نگرفتن مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی محبت کار فرهادست و کوه بیستون سفتن #سعدى
کلمات کلیدی: سعدى
ققنوس(ناظر ارشد سایت)
▂▃▄▅▇█▓▒░لایک░▒▓█▆▅▄▃▂
1
1
21 دی, 1397
آےSムԋ£ℓسـودا
🌹🌹🌹
21 دی, 1397