💕bano-iran💕[راهنمای سایت]
از on 19 اسفند, 1397
62 views
آخرین روزهای اسفند است از سر شاخ این برهنه چنار مرغکی با ترنمی بیدار می‌زند نغمه، نیست معلومم آخرین شکوه از زمستان است یا نخستین ترانه‌های بهار؟ «شفیعی کدکنی»
4 کاربر خوشش آمده
ققنوس(ناظر ارشد)
💕
1
1
19 اسفند, 1397
💕bano-iran💕[راهنمای سایت]
مـــ🌹ــــرســــ🌸ــــی...!!!داداشی ققنوس
1
1
20 اسفند, 1397
💕bano-iran💕[راهنمای سایت]
ممنون...!!!داداشی
1
1
24 اسفند, 1397
💕bano-iran💕[راهنمای سایت]
ممنون...!!!داداش مهدی
1
1
24 اسفند, 1397
💕bano-iran💕[راهنمای سایت]
ممنون...!!!داداشی
1
1
24 اسفند, 1397