💕bano-iran💕[راهنمای سایت]
از on 14 خرداد, 1398
40 views

💕roza-rezvani💕

عشق ما 

از نوع عشق ممنوعه است

از همان ها 

که اگر بر سر زبان ها بیوفتد 

رسوایی به بار می آورد 

اما می دانی جانم 

عشق ممنوعه 

عشقی است واقعی

زیرا 

اجباری در این گونه از عشق نیست

این که عاشقانه دور از هم 

اما به پای هم هستیم 

از روی علاقه است 

از روی دوست داشتن

از روی احساسی ناب و واقعی

و من این عشق را معجزه می دانم

این که دور از منی و عاشقانه دوستم داری 

این که دور از تو ام و عاشقانه دوستت دارم

این که هیچکس 

با این بُعد از فاصله جایمان را نمی گیرد 

و فقط خودمان هستیم و خودمان 

این که وقتی به تو فکر می کنم 

ناگهان با یک تماس 

بودنت را در زندگی ام تلنگر می زنی

معجزه ای بیش نیست

و من این عشق ممنوعه را 

این معجزه را 

تو را

دوست دارم

که نامیدمت نبض زندگی

تو همان نبضی 

که به من 

زندگی دوباره بخشیدی

همان معجزه

💕bano-irani💕