لطفا در مورد کلمات زیر کوتاه جواب بده
1-خانواده ؟
2-مادر؟
3-محیا؟
4-عشق؟
5-همسر؟
6-تولد؟
7-مرگ؟
8- خدا؟
9-مجازی؟
10-اعتماد؟
11-دریا؟
12-جنگل؟
13-بیابان؟
14-مسافرت؟
15-ثروت؟
16-فقر؟
17-اشپزی؟
18-سینما؟
19-هدیه یا کادو؟20-چهره اسمانی؟
ممنون از وقتی که برای جواب دادن ب سوالات بنده اختصاص خواهید داد.
پسند کردم (3)
Loading...
محشر (1)
Loading...
4