612 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

612

من که بغضم گرفت ...وقتی خوندم..

پسر : ضعیفه ! دلمون برات تنگ شده بود ... اومدیم زیارتت کنیم !

دختر : تو باز دوباره گفتی ضعیفه ؟؟؟

پ : خوب ... " منزل " بگم چطوره؟!

د: واااااااااای .... از دست تو !!!

پ: باشه ... باشه ... ببخشید << ویکتوریا >> خوبه ؟؟

د:اه...اصلا باهات قهرم ..

پ :باشه بابا.....تو << عزیز منی >> خوب شد ؟.... اشتی؟

د : اشتی راستی .... گفتی دلت چی شده بود ؟

پ: دلم ..؟! اها یه کم می پیچه ....! از دیشب تا حالا

د: ... واقعا که ....

پ: خوب چیه .... نمیگم ... مریضم اصلا ...خوبه !؟

د:لوووووووووووووووووووووو� �وووس .........

پ:ای بابا ... ضعیفه !! این نوبه اگه قهر کنی دیگه 1 نازکش نداری ها

د:بازم گفتی این کلمه رو .........!!!؟

پ:خوب تقصیر خودته .....! میدونی من اونایی رو که دوست دارم اذیت میکنم ..... هی نقطه ضعف میدی دست من !

د:من از دست تو چیکار کنم ...

پ: شکر خدا ..........! دلم هی پیچ میخورد چون تو تپ و تاب ملاقات تو بود ..... لیلی قرن بیست و یکم من !!!

د:چه دل قشنگی داری تو .....چقدر به سادگی دلت حسودیم میشه ..

پ:صفای وجودت خانوم

د:میدونی ! دلم تنگه ... برای پیاده رو هامون ......برای سرک کشیدن توی
مغازه های کتاب فروشی و ورق زدن کتابها ........برای بوی کاغذ نو .......
برای شونه به شونه ات راه رفتن و دیدن نگاه حسرت بار بقیه .....اخه هیچ
زنی که مردی مثل من نداره !

پ:میدونم ... میدونم ..... دل منم تنگه ... برای دیدن اسمون تو چشمای تو .
برای بستنیهای شاتوتی که با هم میخوردیم ......برای خونه ای که تو خیال
ساخته بودیم و من مردش بودم ....!

د: یادته همیشه به من میگفتی << خاتون >>

پ:اره ... یادمه اخه تو منو یاد دختر های ابرو کمون قجری مینداختی !

د: ولی من که بور بودم !!!!!؟؟

پ:باشه ... فرقی نمیکنه ..

د: اخ چه روز هایی بودن .... دلم چقدر هوای دستای مردونت رو کرده ..... وقتی توی دستام گره میخوردن ..... مجنون من ....

پ:.........

د:چت شد ؟ چرا چیزی نمیگی ؟

پ:...........

د:نگاه کن ببینم ....! منو نگاه کن .........

پ:............

د:الهی من بمیرم ....چشمات چرا نمناک شده ...... فدای تو بشم .......

پ:خدا ن...( گریه )

د:چرا گریه میکنی .....؟؟؟؟

پ:چرا نکنم ......؟! هااااااااا ؟؟

د: گریه نکن ... من دوست ندارم مرد من گریه کنه .... جلوی این همه ادم .... بخند دیگه ... بخند ... زود باش بخند ....

پ:وقتی دستاتو کم دارم چه جوری بخندم ... کی اشکامو کنار بزنه که گریه نکنم .....

د:بخند ..... وگرنه منم گریه میکنما

پ:باشه....باشه.... تسلیم گریه نمیکنم .... ولی نمیتونم بخندم .

د:افرین . حالا بگو برام کادوی ولنتاین چی خریدی ؟؟

پ:تو که میدونی .... من از این لوس بازی ها خوشم نمیاد ... ولی امسال برات کادوی خوب اوردم ..

د:چی؟ زود باش بگو دیگه ... اب از لب و لوچم اویزون شد ..

پ:.......

د:باز دوباره ساکت شدی .....؟؟؟؟؟

پ:برات .... کادووووووووووو....( هق هق گریه ) ......برات یه دسته گل گلایل ! یک شیشه گلاب

!!

و یک بغض طولانی اوردم ......... !!

تک عروس گورستان !!

پنج شنبه ها دیگه بدون تو خیابون ها صفایی نداره ..... !

اینجا کنار خانه ی ابدیت مینشینم و فاتحه میخوانم

نه .... اشک و فاتحه

نه ... اشک و دلتنگی و فاتحه

نه اشک و دلتنگی و فاتحه ...... و مرور خاطرات نه چندان دور .......

امان ... خاتون من !!!! تو خیلی وقته که ......

ارام بخواب بانوی کوچ کرده ی من ........

دیگر نگران قرص های نخورده ام .. لباس های اتو نکشیده ام و صورت پف کرده ام از بیخوابیم نباش .....!

نگران خیره شدن مردم به اشکهای من نباش .............!

بعد از تو دیگر مرد نیستم اگر بخندم ...!

اما ..... ..... تو ارام بخواب ............
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی