28 فروردین, 1397 از
بابا بزرگم پارسال از دنیا رفت دیشب بعد یکسال اومد تو خوابم گفت برو به همه بگو (جام) خوبه👌
گفتم مشتی بعد این همه وقت اومدی که بگی چه مایع ظرف شویی ای خوبه؟ تبلیغات گرفتی؟
طفلی تو خواب یه بار دیگه هم مُرد.😂😂😂
6 Liked
,  و 4 بقیه خوششان آماده از این
reyhan(ناظر ارشد)
خخخخخ
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
در گذشت یدر بزرگ گرامیتان تسایت میگم خدا وند رحمتش کند
*ℳαнУα*
خخخ
ayatolla hkhamanesh
خخخخخخخخخخ