283 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

283

آرزو نکن شرایط ساده‌تر بود، آرزو کن تو قوی‌تر بودی.
آرزوی مشکلات کمتر نکن، آرزو کن مهارت‌های بیشتری داشتی.
آرزوی چالش‌های کمتر نکن، آرزوی دانایی بیشتر داشته باش.
یادت باشد که اگر:
دنیایت کوچک باشد همه چیز را بزرگ می‌بینی.
غم‌ها هر کدام برایت دیواری می‌شوند که جلوی تو
و خوشبختی‌ات را سد می‌کنند.
اما اگر دنیایت بزرگ باشد و با نگاهی زیبا به دنیا بنگری
تمام غم‌ها و غصه‌ها برایت کوچک می‌شوند.
آنقدر کوچک و حقیر که با تبسم به آن‌ها می‌نگری
و تو همیشه پیروز میدانی.
روزتون شاد شاد شاد باد.
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی