28 خرداد, 1397 از
مگر عشق چیست‌؟ جز لحظه‌ای شجاعت در بیشه‌ای خلوت و هرم یک بوسه ناگهانی عشق همین چیزهای کوچکی است که همه از آن می‌ترسند

28 خرداد, 1397 از
مگر عشق چیست‌؟ جز لحظه‌ای شجاعت در بیشه‌ای خلوت و هرم یک بوسه ناگهانی عشق همین چیزهای کوچکی است که همه از آن می‌ترسند

28 خرداد, 1397 از
عزیزم! همه می‌دانند از دهانت صدای بوسه می‌آید و چشم‌هایت سکوت را به دریا تحمیل می‌کند خوش به حالت که زنی و خوش به حالت که من دوست‌ات دارم

28 خرداد, 1397 از
یکی باید باشد یکی که آدم را صدا کند به نام کوچک‌اش صدا کند یک جوری که حال آدم را خوب کند یک جوری که هیچ کس دیگر بلد نباشد یکی باید آدم را بلد باشد

28 خرداد, 1397 از
می‌خواهم آنقدر از دوست داشتن بنویسم تا تمام مردم زمین به دنبال تو تاریخ را تا پایان دنیا ورق بزنند

28 خرداد, 1397 از
می‌خواهم آنقدر از دوست داشتن بنویسم تا تمام مردم زمین به دنبال تو تاریخ را تا پایان دنیا ورق بزنند

28 خرداد, 1397 از
برلین و پاریس تهران و پراگ فرقی ندارد پایتخت عشق همین آغوش توست مرا در آغوش‌ات بگیر و ببوس