7 تیر, 1397 از
خنده باید زد به ریش روزگار وگرنه دیر یا زود پیرت می کند سنگ اگر باشی خمیرت می کند شیر اگر باشی پنیرت می کند باغ اگر باشی کویرت می کند شاه اگر باشی حقیرت می کند ثروت ار داری فقیرت می کند گاز را بگرفته زیرت می کند عاقبت از عمر سیرت می کند گر زدی قهقه به ریش روزگار ریش را چرخانده شیرت می کند دل به تو داده دلیرت می کند خویشتن فرش مسیرت می کند عشق را نور ضمیرت می کند خاک اگر باشی حریرت می کند کورش ار باشی کبیرت می کند رستم ار باشی امیرت می کند آشپز باشی وزیرت می کند پس بخندید و بخندانید هم خنده دنیا را اسیرت می کند. .. لبتان پرخنده دلتان همیشه شاد وخرم باد.....

4 تیر, 1397 از
💖 حواست باشه هوامو داشته باشی بخیالت نزنه ازم جدا شی حواست باشه دلم پیش تو گیره هیچ کسی جاتو تو قلبم نمی گیره حواست باشه که چشم برام نزاری توی هیچ شرایطی تنهام نزاری من به بی معرفتی عادت ندارم نکنه ی وقت بری طاقت ندارم

3 تیر, 1397 از
عاشق شدن عاشق ماندن را می خواهد غیرت و تعهد دادن و پای تعهد ماندن می خواهد تعهد سند ازدواج نیست............... تعهد به حلقه توی دست نیست......... تعهد یه حسیه توی قلب ادم ها..............💕roza-rezvani💕

28 خرداد, 1397 از
برای صبح شدن نه به خورشید نیاز است نه خنده‌های باد چشم‌هایت را که باز کنی، موهایت که پریشان بشود، زندگی عاشقانه طلوع خواهد کرد

28 خرداد, 1397 از
برای درخت‌های کنار جاده فرقی ندارد کسی که در سفر است می‌رود، یا می‌آید برای من اما فرق زیادی دارند درختان مسیری که از تو دورم می‌کنند و درختان مسیری که با تو نزدیکم

28 خرداد, 1397 از
تو هر بار که می‌روی من دوباره عاشقت می‌شوم نمی‌دانم چرا باور نمی‌کنم که رفتن، رفتن است نه آمدن

28 خرداد, 1397 از
مگر عشق چیست‌؟ جز لحظه‌ای شجاعت در بیشه‌ای خلوت و هرم یک بوسه ناگهانی عشق همین چیزهای کوچکی است که همه از آن می‌ترسند

28 خرداد, 1397 از
مگر عشق چیست‌؟ جز لحظه‌ای شجاعت در بیشه‌ای خلوت و هرم یک بوسه ناگهانی عشق همین چیزهای کوچکی است که همه از آن می‌ترسند

28 خرداد, 1397 از
عزیزم! همه می‌دانند از دهانت صدای بوسه می‌آید و چشم‌هایت سکوت را به دریا تحمیل می‌کند خوش به حالت که زنی و خوش به حالت که من دوست‌ات دارم