💕bano-iran💕 {ناظر سایت}
از on 28 بهمن, 1398
1,073 views

💕roza-rezvani💕
چقدر من
دیدنت را دوست دارم!
در خواب، در غروب..
در همیشه‌ی هر جا..
هر جایی
که بتوان تو را دید
صدا کرد..
و از انعکاس نامت
کیف کرد!
چه قدر من
دیدن تو را دوست دارم..♥️♥️♥️.💕bano-irani💕 

پسند کردم (7)
Loading...
محشر (1)
Loading...
8
mehdi_sheydai
1
1
29 بهمن, 1398
💕bano-iran💕 {ناظر سایت}
خخخخخ ممنون...!!!
2
1
1
29 بهمن, 1398
فاطمیون
لایک
30 بهمن, 1398
ققنوس
1
1
9 اسفند, 1398
💕bano-iran💕 {ناظر سایت}
ممنون...!!!آرش جان زنده باشید
1
1
13 اسفند, 1398
✔Paradox✔
👌👌
1
1
11 شهریور, 1399
💕bano-iran💕 {ناظر سایت}
ممنون...!!!
2
1
1
2 آذر, 1400